ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ.:800324647
Γ.Ε.ΜΗ.:116113504000
Περιφέρεια:Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:Ο.Τ. 42 ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -Τ.Κ. 57022
Τηλέφωνο:2310586613